Friday

Thank God It’s Friday

Akronim Thank God it's Friday (Terima Kasih Tuhan so Hari Jumat, Alhamduillah Ini Hari Jumat) digunakan untuk menggambarkan kegembiraan yang dirasakan orang perseorang mengetahui...